Dětská skupina Beránek v zahradě

V dětské skupině Beránek v zahradě se v harmonii snoubí rodinná atmosféra a individuální přístup k rozvoji dítěte. BERÁNEK V ZAHRADĚ je již třetí školkou konceptu Orangery (první školka v Dolních Počernicích - www.orangery.cz, druhá v Dejvicích- www.orangerypark.cz). Obě školky se několik let radují nejen z oblíbenosti rodičů, ale především jejich dětí.

V rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu vznikla naše nová Dětská skupina Beránek v zahradě.

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006935 

Projekt je realizován od 1.6 2017 do 30.5.2020. Beránek v zahradě je určen pro děti ve věku 12 měsíců-5 let, otevřena je jedna třída s kapacitou 12 dětí, provoz  je 7:30-17:00 hodin. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě.

Od 1.6.2020 do 31.5.2022 pokračujeme v projektu číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016227

 

Výchova v naší školce vychází z plánu výchovy.  

Dále nabízíme:

  • individuální adaptační program dle potřeb dítěte
  • celoroční provoz
  • úzká spolupráce s rodiči
  • společné akce pro rodiče s dětmi v rámci dětské skupiny
  • častý pobyt dětí venku za každého počasí - nadstandardní aktivity - kroužky
  • pravidelné kulturní akce (divadla, muzea, výlety) 

Aktuality

Nejsou žádné články.